Sarina van La Parra

img

Sarina van La Parra

Founder CEO

Sarina van La Parra, oprichtster en eigenaresse van Knowledgexy. 

Het idee om KnowledgeXY op te richten is mede ontstaan tijdens het begeleiden van jongeren in het kader van MDT (Maatschappelijke Diensttijd),
een initiatief van het Ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn en Sport. Een groot aantal jongeren dat tijdens dit traject werd begeleid, gaf te kennen
weinig perspectief en vaardigheden te hebben om hun eigen toekomst te kunnen bepalen. De jongeren gaven steeds aan dat zij naast school geen
plek hebben om aan hun eigen talent te werken, waar zij andere kunnen ontmoeten hetzij met dezelfde interesses als andere interesses en talenten. 

De jongeren uit het traject komen uit Regio Rijnmond en zijn in de leeftijd van 12 en 30 jaar.
In het begeleidingstraject werken zij aan hun eigen talenten en aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Veel van deze jongeren hebben geen toegang tot netwerken waar zij in aanraking komen met mensen die hen de juiste richting kunnen opsturen of in
hun persoonlijke dan wel professionele ontwikkeling kunnen ondersteunen. 
Het verwerven van de juiste vaardigheden die de afstand tot de ardbeidsmarkt verkleint is dan ook een groot probleem.

Een belangrijke oorzaak is dat veel van deze jongeren uit een bepaald milieu komen met niet of nauwelijks toegang tot de juiste netwerken. 
Een andere oorzaak is dat veel van deze jongeren vroegtijdig uit het onderwijs stappen. Het gebrek aan kennis, vaardigheden en netwerk
(lees sociaal en intellectueel capitaal) heeft een enorme impact op hun inzetbaarheid en participatie op de ardbeidsmarkt.
Met als gevolg dat deze jongeren vaak zonder diploma en/ of perspectief thuis zitten of op straat hangen.

Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en deze vergeten jongeren kansen en mogelijkheden te bieden om aan de slag te gaan
met persoonlijke en professionele ontwikkeling is KnowledgeXY opgericht. KnowledgeXY is een fysieke platform voor jongeren die op zoek
zijn naar begeleiding en/of coaching bij een nieuwe start. Hetzij in de vorm van coaching bij het starten van een onderneming, het organiseren
van een event of begeleiding bij passende scholing en werk. Door het bieden van de juiste netwerk, financiële middelen en kennis, kunnen zij werken aan hun eigen toekomst.


 

Share our website